• Se programm for Lillehammer KFUK-KFUM-stifinnere her 
 Stifinnerprogrammet

Stifinnerprogrammet er en tydelig fortsettelse på oppdagerprogrammet. Kravene blir litt mer omfattende og perspektivet er ikke like kortsiktig som i oppdagerprogrammet. Stifinnerne har fire semestermerker oppdelt i to par, der det ene semestermerket tas på høsten og det andre på våren. Som i oppdagerprogrammet finnes det to obligatoriske aktivitetsmerker per semestermerke. Semestermerkene skal forme en ramme for semestret og gi lederne ideer for møter og turer. Stifinnerne har også flere aktivitetsmerker enn de som er obligatoriske i semestermerkene. Aktivitetsmerkene skal kunne gjennomføres på et eller to møter, eller på en tur. En del av aktivitetsmerkene er en oppfølgning av aktivitetsmerkene for oppdagere, mens andre er helt nye.

Her finner du alt program for stifinnere som finnes i aktivitetsbanken.

Semestermerker

Det finnes fire semestermerker for stifinnere, de fire grunnelementene ild, vann, jord og himmel. Merkene er oppdelt i par slik at man tar et par per år, det ene merket på høsten og det andre på våren. Semestermerkene fungerer som en ramme for semesteret, og lederens og speiderens fantasi. For å få et semestermerke skal stifinneren ha deltatt på møtene i løpet av et semester og tatt de to obligatoriske aktivitetsmerkene som hører til semestermerket. Aktivitetsmerkene som blir tatt i løpet av semestret deles ut direkte etter det er gjennomført mens semestermerket deles ut på slutten av semestret.

Ild 

Semestermerket Ild legger vekt på bål, ild, brannvern, håndtering av kniv samt førstehjelp. Semestermerket ild er planlagt for å tas på høsten, og hører sammen med semestermerket vann. For å få semestermerket må stifinneren ta aktivitetsmerkene Førstehjelp og Fyr og flamme.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Ild.

Her finner du møteforslag for semestermerket Ild.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene for Førstehjelp og Fyr og flamme.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Ild.

Vann               

Vann kommer i forskjellige former, flytende, rennende og som damp. Vi kan drikke vann, leke med vann, vaske oss i vann og ta oss fram på vannet. Stifinneren skal i løpet av semesteret få eksperimentere, leke og nytte seg av vannet. Semestermerket Vann hører sammen med semestermerket Ild og er planlagt for å tas på våren. Fiske og Knute er de to obligatoriske aktivitetsmerkene for semestermerket.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Vann.

Her finner du møteforslag for semestermerket Vann.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene Fiske og Knute.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Vann.

Jord

Semestermerket Jord legger vekt på miljø, floraen, sikkerhet og det å være ute i naturen. Semestermerket hører sammen med semestermerket Himmel og er planlagt for å tas på våren. For å få semestermerket må stifinneren ta aktivitetsmerkene Pionering og Blomster.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Jord.

Her finner du møteforslag for semestermerket Jord.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene Pionering og Blomster.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Jord.

Himmel

Semestermerket Himmel legger vekt på undring, bli kjent med kart og kompass, himmelen som hjelpemiddel og formidler, og retter seg spesielt mot kristen tro, og den rollen troen har i vår organisasjon. Semestermerket Himmel hører sammen med semestermerket Jord og er planlagt for å tas på høsten. Aktivitetsmerkene Orientering og Kirke er de to obligatoriske aktivitetsmerkene for semestermerket.

Her finner du et eksempel på en semesterplan for Himmel.

Her finner du møteforslag for semestermerket Himmel.

Her finner du de obligatoriske aktivitetsmerkene Orientering og Kirke.

Her finner du alle dokumenter samlet for semestermerket Himmel.