25.-26. januar: Overnatting for hele gruppa, LSS.
28. januar: Gruppeting, LSS.
2. februar: Kretsting, Torpa.
5. februar: Ledersamling, LSS/St. Georgsgilde.
9. mars: Tur til Torpa.
11. mars: Ryddedugnad for lederne, LSS.
23.-24. mars: Hyttetur til Speiderhytta/Mesna Saga.
25. mars: Ledermøte.
23. april: St. Georgsdag, Åveitsvea.
29. april: Ledermøte.
17. mai: Speidertog og blomsternedleggelse.
24.-26. mai: Vår- og fugleleir, Mesnali.
3. juni: Sommeravslutning, Kroken.
15. juni: Sommerfest, Søndre park.