Roverne lager sitt eget program.

Når de har planlagt høsten, vil det bli lagt ut her.